ترفند نخلداری

ترفند نخلداری!

ترفند نخلداری

درخت نخل ، موجود حساس و عجیبی است. برخی ویژگی هایش فوق شعور نباتی است. .
نخلداران ، ترفندی قدیمی و مجرب دارند. وقتی نخلی محصول نمی دهد چند نفر تقسیم کار می کنند.

عده ای تبر دست می گیرند و در ظاهر به قصد کندن نخل راه می افتند.

عده دیگری هم نقش دلسوز و خیرخواه را ایفا می کنند.

تبر به دستان کنار نخل می ایستند و با داد و فریاد ، بی ثمری نخل را به رخش می کشند.

دلسوزان و خیرخواهان بازیگر نیز با صدای بلند از نخل حمایت می کنند ومی گویند:
ما قول می دهیم سال بعد محصول دهد. به خاطر ما ، نخل را از جا نکَنید!

و درخت نخل ، سال بعد خرما می دهد.
به همین سادگی!

تبر #ترامپ و دلسوزی #موگرینی ، روشی برای گلابی آوری های بیشتر #برجام است!

طرف مقابل ، حرفه ای است!

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A